Развитие без граници
14.09.2022
Сподели: 1
 • Facebook
967

ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ. КАКВИ ЗАНИМАНИЯ ДА ИЗБЕРЕМ ЗА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ?

Когато дойде време да изпратим детето си на училище, много от нас се притесняват: как да разберем готово ли е детето ни, как да го подготвим ако не е, как да улесним адаптирането му към промените в живота. Вълнението е напълно основателно – съвременният свят има висок стандарт, включително и в сферата на образованието.

До самото начало на първи клас бъдещият ученик трябва да натрупа сериозен набор от знания. Това се отнася за направления като математика, писане и четене. Цялостното развитие също е огромен фактор на този етап. За детето ще е по-лесно, ако разбира как работи часовника, разбира как да изгражда комуникация с други хора, ориентира се в пространството. Общото развитие стои редом до психологическата подготовка. Ученикът трябва да разбере какво мястото има училището за неговото развитие, защо го посещава, ценността му.

Подготовката за училище трябва да бъде всестранна. Тук е важно да се разбере, че не само умението за писане или познаването на буквите играят важна роля сами по себе си. В много отношения успехът в ученето се определя от способността на детето да учи, от развитие на афинитета му към придобиване на нови знания или с други думи любовта към ученето като такова. Колко по-различно би било ако ученикът усвоява информация и научава нови неща докато е в училище. А към тази нагласа е по-лесно да се възпитава тогава, когато стартираме в ранна възраст. 

Възможността да бъде събуден интерес към нещо, за което не говорено или срещано преди е ниска. Особено тогава, когато сериозното натоварване през първоначалният период прекаран в училище е вече факт, а фокусът е насочен към нов вид моторна и сензорна стимулация. С други думи - създаването тепърва на навици в такава ситуация би отнело повече време, а и на цената на повече усилия.

Какво биха могли да направят родителите, за да помогнат на своето дете? Как правилно да настроят и подготвят бъдещият ученик? И на какво трябва да обърнат специално внимание? Това са въпросите, които ще обсъдим по-надолу в тази статия.

ЗАЩО Е ВАЖНО ОТРАНО ДА ЗАПОЧНЕТЕ УЧИЛИЩНАТА ПОДГОТОВКАТА НА ДЕТЕТО ОЩЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

Изпращайки детето си в първи клас някои родители са на мнение, че това е времето, в което стартира психологическата и техническата подготовка за учебния процес. В зависимост от характера, средата и следвайки естествения процес на когнитивно развитие при децата обаче има голяма вероятност да  бъдем позакъсняли. Уменията и информацията, които детето придобива в ежедневието си често не са основополагащи или даващи спокоен старт за качественото обучение. Ефективната подготовка за училище е многоаспектната подготовка.

Не всички възрастни разбират защо, а и колко всъщност предимства дава това. Допускането е, че първокласникът трябва и ще научи всичко нужно в училище. Има учители, чиято задача е да предадат знанията на всички деца без изключение и без значение от индивидуалните различия. Затова на родителите често им се струва, че няма значение колко подготвен е ученикът предварително. 

Първоначалното допускане често преминава в осъзнаването, че това не е било оптималният подход.

Предподготовката оказва съществено влияние върху напредъка на ученика. Тези от учениците, които влизат добре подготвени, ще учат лесно, защото са готови за новата реалност и натоварването. За тях стоенето на чин, слушането и изпълнението на специфични моторни и когнитивни дейности няма да бъде новост, писането на домашни е част от рутината. От психологическа гледна точка нивата на стрес и объркване се свеждат до минимум.

Тези деца, за които попадането в училище е непозната норма на съществуване, могат да изпаднат в депресия поради новия начин на живот, голямото натоварване, големия брой нови хора, с които вече трябва да контактуват самостоятелно в продължение на много години. Не са рядкост случаите на тези от децата, които отказват да ходят на училище, да пишат домашни, да общуват със съучениците си. Има и такива, които възприемат агресивно поведения като щит срещу тази враждебна среда.

Всичко това може да произтича от липсата на готовност и правилна нагласа към училищните процеси. Проблемът може да бъде както психологически, така и технически - липса на основните знания и умения. Днес повечето първокласници пристъпват училищният праг с доста обширни познания. Аналогично, за останалите следва по-трудното - да влязат в ролята на догонващи. От една страна естествената конкуренция и сравнения между самите деца, а от друга учителите, които се ръководят от мнозинството деца в класа като техен барометър.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ И УМЕЕ ЕДИН БЪДЕЩ ПЪРВОКЛАСНИК

И така, какви общи познания трябва да има едно дете, на което предстоят първи стъпки в училище? Ето някои от основните неща, които детето трябва да знае:

 • Своите лични данни;
 • Данни на родителите, включително телефонни номера и място на работа;
 • Сезони, имена на месеци, дни от седмицата;
 • Името на своята страна и град;
 • Познаване на часовника;
 • Да борави с понятията "дясно-ляво", "напред-назад", "нагоре-надолу";
 • Да може да пресича пътя самостоятелно, да знае какво е светофар и как направлява поведението на участниците в движението;
 • Да прави разлика между плодове и зеленчуци;
 • Да познава поне няколко цветя и растения, диви и домашни животни, птици;
 • Видове транспорт;
 • Ориентиране в пространството;
 • Пътят от училище до дома;
 • Телефонни номера за спешни случаи.

В допълнение към общото развитие, трябва да се обърне внимание на онези умения, които ще бъдат полезни от първия ден в училище. Основните са:

 • Да умее да държи химикалка правилно;
 • Да пише буквите;
 • Да познава звукове и букви;
 • Да може да чете на срички;
 • Да брой уверено от 1 до 10;
 • Да може да пише числа;
 • Да познава геометричните фигури и техните наименования;
 • Да различава основните препинателни знаци;
 • Да познават известни писатели и поети;
 • Да умее да преразказва кратък текст или приказка;
 • Да рецитира стихотворения наизуст;
 • Да умее да описва какво вижда;
 • Да има богат речников запас;
 • Моториката на ръката да позволява писане в кутийки;
 • Да разбира какво означава „повече - по-малко“;
 • Да рисува картинка по контур;
 • Да намира излишния елемент.

Ще бъде изключително полезно, ако родителите говорят с детето за различните професии. Например какво работи татко, какво прави на работа. Какъв иска да стане самото дете, какви видове дейности включва тази професия според него. Съвсем няма да бъде излишно да се решават детски кръстословици, гатанки, да се провеждат други дискусии и различни проектно-базирани експерименти за разширяване на хоризонта на детето.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ: ЧЕТЕНЕ И ОГРАМОТЯВАНЕ

Извън всякакво съмнение подготовката за училище трябва да включва обучение по четене и писане. Колкото по-добре е подготвен бъдещият първокласник за този тип дейности, толкова по-лесно ще му бъде да бъде в крак с връстниците си. Децата се чувстват далеч по-комфортно и показват значителни успехи в динамиката на развитие, ако им е лесно да учат. А това е възможно само след добра първоначална подготовка.

Какво могат да правят родителите с децата си в области като писане и четене?

Струва си да започнете с изучаването на звукове и букви. Детето трябва да прави разлика между тези две понятия, да умее да ги назовава. Важно би било също да разбира разликата между съгласни и гласни, звучни и беззвучни звукове. Детето трябва да може да дава примери.

След като усвоите буквите, процесът естествено може да прелее в упражнения по четене. Тук съществено е да започнете много постепенно. Основното правило е да се премине от просто към сложно. Затова първо трябва да се опитате да комбинирате две прости букви и произнасянето на прости срички като “ма”, “па”, “ла”, “на”. След това нивото и увереността постепенно се повишават, и детето се научава да чете по-сложни срички, а след това и черешката на тортата - всичко да се слее в думи.

Едва след като детето овладее четенето по срички, може да се премине към четене дума по дума и по-гладко изчитане на цели изречения. Основното в тази специфична дейност е да запомните, че всяко дете се нуждае от определено време, за да усвоява. И всяко дете е различно. Не пришпорвайте процеса и не пропускайте нито една стъпка. Защото ако нещо не се научи по правилния начин то много скоро ще трябва да се върнете към същият този етап и да започнете всичко отначало.

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА

Познаването на основите на математиката е не по-малко важно от писането и четенето. Детето трябва да изгради стабилно основите, за да надгради още знания в училище. Трябва да го научите да брои поне от 1 до 10, а и наобратно. По-добре е да знае десетици и стотици, да разбира с какво числото се различава от цифрата.

Можете да помогнете за овладяване на първоначалното ниво на математически познания и умения дори и докато правите рутинни неща. Например пребройте заедно колко ябълки има в чинията, колко черешки има на върха на тортата, колко коли с бял цвят са паркирали пред магазина. Да разбере реда, последователността и концепцията „първи-последен“. За това ще помогнат детски игри, пъзели, гатанки, ребуси. 

Ефективни занятия по подготовка за училище предлага Академия за развитие на интелекта АМАКидс.

Преподавателите на АМАКидс са висококвалифицирани, което позволява организирането на занятия за деца с фокус към бързо и стабилно усвояване на материала в комфортна среда. Индивидуалният подход към всеки ученик е гарантиран и помага да се възпита в него любов към знанието и интерес към новата информация още в началния етап на обучение.

Какво включва методиката Подготовка за училище на деца от 5 до 7 години:

 1. Математика.
 2. Обучение по четене.
 3. Обучение по писане.
 4. Знания за околната среда.
 5. Развитие на паметта, вниманието и мисленето.
 6. Идеята за училище, работа и комуникация с учители, участие и водене в процеса на учене.

Всичко това ще помогне на детето да бъде готово за началото на трудния път в училище, който обещава да продължи много години.

Заниманията се провеждат два пъти седмично с продължителност 70 минути. На тях детето получава знания по най-разбираемия за него начин, като в същото време свиква с редовните занимания и ролята на домашните. 

Авторските методики на академия АМАКидс са ефективни, отработвани във времето от десетки хиляди ученици. Децата очакват вълнуващите образователни игри, благодарение на които никой няма да скучае по време на занятия. Всяко дете може да посети безплатен пробен урок, за да могат родителите да направят своя информиран избор.

И най-важното - завършете подготовката на вашето дете в правилното време, и дайте уверен старт на бъдещия ученик в комфортна среда и със самочувствие!